Page 9 - Odlično! / Perfect! // Perfekt!
P. 9

/ News // Nachrichten

                                     Mladinska prenočišča, med Trškimi jedri je prav tako 2. mesto osvo-
                                     jil Jurovski Dol s Hajnčevo potjo, Učni poligon za samooskrbo Dole,
                                     pa je bil izbran za 2. najboljšo tematsko pot v Sloveniji.
FOTO / PHOTO / FOTO: Iztok Pipan
                                                                                                                                    FOTO / PHOTO / FOTO: Boris VolaričMoja dežela –/ In October, the Slovenian Tourist Board concluded this year's

lepa in gostoljubna                           all-Slovenian action titled My Land – Beautiful and Hospitable, by
                                     giving out awards. Among the best were three winners from the
/ My beautiful and hospitable land // Mein                Maribor – Pohorje Tourist Destination.
Land, schön und gastfreundlich
                                     Hostel Pekarna received second place in the Youth Hostels
Turistična zveza Slovenije je v oktobru s podelitvijo priznanj sklenila category. Jurovski Dol with Hajnčeva pot also came second in the
letošnjo vseslovensko akcijo Moja dežela – lepa in gostoljubna.     Old Market Centres category, while the Learning Polygon for the
Med najboljšimi so bili tudi trije nagrajenci iz Turistične destinacije Self-Supply of Dole was chosen as the second best thematic trail in
Maribor - Pohorje. Hostel Pekarna je zasedel 2. mesto v kategoriji    Slovenia.

                                     / Der Tourismusverband von Slowenien hat in Oktober die

                                     diesjährige gesamtslowenische Aktion „Mein Land – schön und
                                     gastfreundlich“ mit einer Preisverleihung abgeschlossen. Unter
                                     den Besten waren die drei Preisträger der Touristischen Destination
                                     Maribor – Pohorje.

                                     Das Hostel Pekarna besetzte den 2. Platz in der Kategorie der
                                     Jugendherbergen, unter den Stadtzentren gewann ebenfalls
                                     den 2. Platz Jurovski Dol mit dem Weg Hajnčeva pot, während
                                     der Lernpolygon für Selbstversorgung Dole, zum zweitbesten
                                     thematischen Pfad in Slowenien gewählt wurde.

 BeerLab.si, prva ‘naredi-sam’ varilnica piva

/ BeerLab.si, the first DIY brewery // BeerLab.si, prva naredi-sam varilnica piva

Entuziastom in ljubiteljem t. i. BIAB (Brew in a bag) piva je odslej
na voljo prva naredi-sam varilnica piva. Zainteresiranim omogoča
uporabo pivovarske opreme za varjenje, fermentacijo in stekleničenje
lastnega piva. V povezavi z odprto delavnico KreatorLab pa tudi izde-
lavo lastne embalaže, nalepk in še kaj. BeerLab se nahaja v samem
centru Maribora, v alternativni poslovni stavbi Tkalki, najboljšem
co-working okolju v Sloveniji, v okviru prostorov odprte delavnice
KreatorLab, kjer si lahko vsak s pomočjo različnih digitalno vodenih
strojev izdela dodatke po svojih željah in okusu. Uporabnike bodo pred
varjenjem ustrezno usposobili za uporabo pivovarske opreme, opremiti
pa jih želijo tudi s poglobljenim znanjem o pivu, pivovarski tradiciji,
stilih piv in vsem ostalim, kar je s tem povezano.

/ The enthusiasts and lovers of the so-called BIAB (brew in a bag)

beer will from now on be able to use the first do-it-yourself brewery.
It will enable the use of brewing and fermentation equipment as
well as the bottling of one's own beer. Through the KreatorLab open
workshop, it also offers the opportunity to make one's own packaging,
labels and more. BeerLab is located in the very centre of Maribor – in
Tkalka, an alternative office building, which is the best co-working
environment in Slovenia within the KreatorLab open workshop area.
With the help of different digitally-controlled machinery, everyone
can produce accessories according to their desires and tastes. Prior
to brewing, the users will be adequately trained for the proper use of
the brewing equipment. They will also receive in-depth knowledge on
beer, brewing tradition, beer styles and the like.

/ Entuziastom in ljubiteljem t. i. BIAB (Brew in a bag) piva je odslej  najboljšem co-working okolju v Sloveniji, v okviru prostorov odprte
                                     delavnice KreatorLab, kjer si lahko vsak s pomočjo različnih digitalno
na voljo prva naredi-sam varilnica piva. Zainteresiranim omogoča     vodenih strojev izdela dodatke po svojih željah in okusu. Uporabnike
uporabo pivovarske opreme za varjenje, fermentacijo in stekleničenje   bodo pred varjenjem ustrezno usposobili za uporabo pivovarske
lastnega piva. V povezavi z odprto delavnico KreatorLab pa tudi     opreme, opremiti pa jih želijo tudi s poglobljenim znanjem o pivu,
izdelavo lastne embalaže, nalepk in še kaj. BeerLab se nahaja      pivovarski tradiciji, stilih piv in vsem ostalim, kar je s tem povezano.
v samem centru Maribora, v alternativni poslovni stavbi Tkalki,

                                     odlično! / PERFECT! / PERFEKT! / 12-2016                                                                                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14