Page 14 - Odlično! / Perfect! // Perfekt!
P. 14

Projekti

FOTO / PHOTO / FOTO: Hit d.d. Igralniško-zabaviščni center
                Mond odpira vrhunski hotel

                 / Mond Gaming and Entertainment Centre opens a superior hotel // Das
                Spiel- und Unterhaltungszentrum Mond eröffnet ein erstklassiges Hotel

                Decembra bo, v središču             prireditveno dvorano Mondena, primerno za     of the prominent winemakers (Dveri Pax,
                štajerskih vinskih zgodb,            poslovne sestanke, izobraževanja, poslovne    Gaube, Polz, Skoff, etc.).
                v Šentilju odprl vrata nov,           dogodke in druge družabne dogodke, ki
                4 * superior hotel, nova            sprejme do 100 ljudi.               As part of an organized tour, the guests will
                pridobitev Monda, ki sodi                                     also have the opportunity to see the world's
                med največje igralnice v tem          Gostje seveda lahko zaključijo večer v igralni-  oldest vine located in Maribor, which is only a
                delu Evrope.                  ci Mond z neposrednim prehodom iz hotela.     15min drive away from the hotel. “A special
                                                                 experience will be included in the offer, in
                Čez 4 nadstropja se bo razprostiralo 35 sob   Ta ponuja kar 408 igralnih avtomatov, 27     connection with our two luxury suites, which
                in 5 apartmajev, vinski bar, restavracija    miz in velik prireditveni prostor. V letošnjem  the guests will be able to exclusively book
                in center dobrega počutja Sky wellness, ki   letu, ko igralnica praznuje svoj 9. rojstni dan, together with the whole wellness centre
                bodo tematsko umeščeni v štajerske vinske    17. 12. ob 19. uri, pa bo po pričakovanjih    as part of the full penthouse experience. A
                zgodbe. »9 tematskih sob zaokroža ponudba    rekordno leto, saj bodo zabeležili preko 250   large terrace, stretching around both suites,
                pomembnih slovenskih in avstrijskih vinar-   000 obiskov, od tega polovico iz Avstrije.    is suitable for private receptions, parties or
                jev, ena od sob pa je vsebinsko vezana na                             simple self-indulgence”, says Slavko Lešnik.
                najstarejšo trto na svetu,« je povedal Slavko  / This December in Šentilj,            The wellness centre will be equipped with
                Lešnik, marketing Mond. Lokacija ponuja od-   in the midst of Styrian wine           two massage tubs, experience showers, two
                lično izhodišče za obisk Južnoštajerske vinske stories, a new 4* superior            saunas, massage rooms and a relaxation
                ceste, v hotelu pa bodo na voljo tudi paketi z hotel is opening its doors, as          area.
                obiskom znanih vinarjev (Dveri Pax, Gaube,   the latest acquisition of Mond,
                Polz, Skoff idr.).               which is the greatest casino in          The hotel also offers a contemporary
                                        this part of Europe.               equipped event hall Mondena, which is
                Gostje si bodo lahko organizirano ogledali                            suitable for business meetings, trainings and
                tudi najstarejšo vinsko trto na svetu, ki se  On the four floors, the hotel will offer 35    other social events, and can accommodate
                nahaja v Mariboru, ki je od hotela oddaljen le rooms and 5 suites, a wine bar, a restaurant   up to 100 people.
                15 minut vožnje. »Posebno doživetje predsta-  and the Sky wellness centre, all thematically
                vljata luksuzna apartmaja, ki ju bodo gostje  incorporated into the Styrian wine stories.    The guests are welcome to conclude the
                lahko ekskluzivno najeli z zakupom centra    “9 thematic rooms are combined with        evening in the Mond Casino, directly entering
                dobrega počutja v sklopu celovite penthouse   the rich offer of prominent Slovenian and     it from the hotel. It offers 408 slot machines,
                izkušnje. Velika terasa, ki se razteza okoli  Austrian winemakers and one of the rooms is    27 tables and a large event area. This year,
                obeh apartmajev omogoča zasebne spre-      thematically decorated to be associated with   when it is celebrating its 9th birthday, 17.
                jeme, praznovanja ali osebna razvajanja,«    the world's oldest vine”, says Slavko Lešnik   12. at 7 p.m., is expected to be a record year
                pove Slavko Lešnik. Center dobrega počutja   from Mond Marketing. The location is a great   with 250,000 visits, of which a half of guests
                bo opremljen z dvema masažnima kadema,     starting point for visiting the South Styrian   will arrive from Austria.
                doživljajskimi tuši, dvema savnama, masažno   Wine Road, while the hotel will also offer
                sobo in prostorom za počivanje.         packages that will include organized tours

                Hotel ponuja tudi sodobno opremljeno

14               odlično! / PERFECT! / PERFEKT! / 12-2016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19