Page 12 - Odlično! / Perfect! // Perfekt!
P. 12

FOTO / PHOTO / FOTO: Športni center PohorjeV središču                  Po- Sports Society NLP - Naše Lepo                                                                                              Für alle, die ruhig die verschneite
                                                                                                                                          FOTO / PHOTO / FOTO: Ski&Bike Bajtahorja. SončnaPohorje (Our Beautiful Pohorje),Landschaft genießen möchten,
                      Lju- terasa z odlično gostinsko ponud-     offers skiing joys, rental and                                                                                              weit weg vom Lärm, werden
             bitelji drsanja     bo namenjena pohodnikom, na-        service of equipment in the                                                                                               auf dem Mariborer Pohorje
  boste na svoj račun prišli v Ledni      ključnim obiskovalcem in pozimi      winter time for adults and                                                                                                36 km an eingerichteten
  dvorani na pokritem in zaprtem        smučarjem tako vabi v Ski&Bike       children. At the same time                                                                                                Skilanglaufstrecken finden.
  umetnem drsališču, primernem         Bajti, če pa ste za daljšo pot, pa     there is also a ski school or
  tako za rekreativce, hokejiste in       vam predlagamo, da obiščete        school for cross-country skiing                                                                                             http://maribor-pohorje.si/tek-na-
  kegljače na ledu.               katero od koč ali domov. Tudi v      for all enthusiasts who wish                                                                                               smuceh.aspx
  http://www.sportni-objekti-mari-       zimskem času vas bodo veseli na      to stand confidently on their
  bor.si/vsi-objekti/ledna-dvorana/o-      Mariborski ali Ruški koči, Koči na     skis. During the Christmas and                                                                                              Die Sportgesellschaft NLP - Naše
  -ledni-dvorani/                Klopnem ali Žavcarjevem vrhu,       winter holidays, the Society                                                                                               lepo Pohorje (unser schönes
  Za vse, ki želite umirjeno uživati      Tojzlov vrh, Dom na Pečkah,        also organizes a variegated ski                                                                                             Pohorje), bietet in der Winterzeit
  v zasneženi naravi, daleč od         Martnica ali kateri drugi izmed      program for children and a ski                                                                                              Erwachsenen und Kindern auf
  hrupa, boste na Mariborskem          številnih prijetnih postojank.       kindergarten on Areh.                                                                                                  Areh Skifreuden, wie auch
  Pohorju našli 36 km urejenih prog                                                                                                                                         den Verleih und Service der
  za tek na smučeh.               http://maribor-pohorje.si/planin-     nlp-sport.si                                                                                                       Ausrüstung. Gleichzeitig nehmen
  http://maribor-pohorje.si/tek-na       ske-koce-in-domovi0.aspx                                                                                                                      sie aber auch alle Enthusiasten,
  -smuceh.aspx                                       All those who prefer to enjoy                                                                                              die selbstbewusst auf den
  Športno društvo NLP - Naše Lepo        / Fans of ice skating can          the winter pleasures on foot                                                                                              Skien stehen möchten in die
  Pohorje odraslim in otrokom v         visit the indoor and enclosed        can stop in one of the cottages,                                                                                            Skischule oder Skilanglaufschule
  zimskem času ponuja smučarske         artificial ice rink in Ledna         where they will surely                                                                                                 auf. In den Weihnachts- und
  radosti na Arehu, izposojo in         dvorana, which is suitable for        experience the winter idyll                                                                                              Winterferien werden auf
  servis opreme. Obenem pa vse         recreational skaters, hockey                                                                                                                    Areh auch ein vielfältiges
  navdušence, ki bi želeli samoza-       players and bowlers on ice.          of the snow-covered Pohorje                                                                                              Skiprogramm für Kinder und ein
  vestno stati na smučeh vzamejo                               well rested and full. A sunny                                                                                             Ski-Kindergarten veranstaltet.
  v smučarsko šolo ali šolo teka        http://www.sportni-objekti-          terrace with great catering
  na smučeh. Med božičnimi in          maribor.si/vsi-objekti/ledna-         offers intended for hikers                                                                                              nlp-sport.si
  zimskimi počitnicami prirejajo        dvorana/o-ledni-dvorani/            invites passers-by and winter
  tudi pester smučarski program                                                                                                                                           Alle, die den Winterspaß lieber
  za otroke in smučarski vrtec na        For all those who wish to            skiers to Ski & Bike bajta,                                                                                             zu Fuß genießen, können einen
  Arehu.                    enjoy the tranquil snow-             and if you wish to take a                                                                                             Halt in einer der Hütten machen,
  nlp-sport.si                 covered nature, away               longer hike, we suggest you                                                                                            die dafür sorgen werden, dass
  Za vse, ki raje uživate v snežnih       from all the noise, there             visit one of the cottages or                                                                                           sie gestärkt die Winteridylle des
  radostih peš, pa se lahko usta-        are 36 km of groomed               homes. Even in wintertime                                                                                             verschneiten Pohorje erleben
  vite v kateri od koč, kjer bodo        trails for cross-country             you will receive a warm                                                                                              werden. Die sonnige Terrasse
  poskrbeli, da boste okrepčani         skiing on Mariborsko                                                                                                                        mit einem ausgezeichneten
  doživeli zimsko idilo zasneženega       Pohorje.                      welcome in Mariborska                                                                                              gastronomischen Angebot für
                                                   or Ruška koča, Koča na                                                                                              Wanderer, zufällige Besucher
                         http://maribor-pohorje.          Klopnem or Žavcar Peak, Tojzl                                                                                              und im Winter Skifahrer, lädt ins
                         si/tek-na-smuceh.aspx           Peak, Dom na Pečkah, Martnica                                                                                              Ski&Bike Haus ein, wenn Sie aber
                                               or in any other beautiful cottage.                                                                                            einen längeren Weg bevorzugen,
                                                                                                                                                           schlagen wir Ihnen vor, eine der
                                               http://maribor-pohorje.si/                                                                                                Hütten oder Heime zu besuchen.
                                                                                                                                                           Über Ihren Besuch wird man sich
                                               planinske-koce-in-domovi0.aspx                                                                                              auch auf den Hütten Mariborska
                                                                                                                                                           oder Ruška koča freuen, Koča
                                               // Liebhaber des Eislaufs                                                                                                na Klopnem oder Žavcarjev vrh,
                                               kommen in der Eishale, auf einer                                                                                             Tojzlov vrh, Dom na Pečkah,
                                               inneren und geschlossenen                                                                                                Martinca oder in einer anderen
                                               künstlichen Eisbahn auf                                                                                                 der zahlreichen angenehmen
                                               ihre Kosten, die sowohl für                                                                                               Raststätten.
                                               Freizeiteisläufer, als auch für
                                               Hockeyspieler und Eisbowler                                                                                               http://maribor-pohorje.si/
                                               geeignet ist.                                                                                                      planinske-koce-in-domovi0.aspx

                                               http://www.sportni-objekti-maribor.
                                               si/vsi-objekti/ledna-dvorana/o-

                                                      ledni-dvorani/

12 odlično! / PERFECT! / PERFEKT! / 12-2016
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17